Yaz Stajı

Yaz stajı için gerekli belgeler ektedir.

Fakültemize gönderilmesi gereken belgeler:


- Staj Başvuru ve Kabul Formu
- İşyeri Eğitimi Staj Formu (Onaylı ve ıslak imzalı) (Bu form iki nüsha doldurulacaktır. Bir nüsha staj yapılacak kurumda kalacaktır. Diğer nüsha fakültemize gönderilecektir.)
- Bir Adet Kimlik Fotokopisi
- Müstehaklık Belgesi (E-Devlet üzerinden alınabilmektedir.)


Bu belgeler posta/kargo yoluyla fakültemize gönderilecektir.

Gerekli belgelerin yaz stajına başlamadan 20 gün önce fakültemize verilmesi gerekmektedir.

Yaz stajı en az 20 iş günü olmak zorundadır.


Staj Öncesi Başvuru Aşamasında Kullanılacak Evraklar:

01- İş Yeri Staj Sözleşmesi

02- Staj Başvuru ve Kabul Formu

03- İşyeri Eğitimi Staj Formu


Staj Sırasında ve Bitiminde Kullanılacak Evraklar:

04- Staj Değerlendirme Formu

05- Staj Değerlendirme Formu

06- Staj Raporu


HIZLI ERİŞİM