Bölümümüz Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Muhammet Çankaya’ nın "Sağlık Kurumlarında Kalite ve Performans Yönetimi" Başlıklı Kitabı Çıkmıştır

Fakültemiz Sağlık Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Muhammet Çankaya, Nobel Yayınevi tarafından yayımlanan "Sağlık Kurumlarında Kalite ve Performans Yönetimi" isimli kitabın editörlüğünü ve bir bölümün de yazarlığını yapmıştır.  Üç ana kısım ve on beş bölümden oluşan kitabın birinci kısmında; sağlık kavramı, sağlığı belirleyen unsurlar, sağlık hizmetleri ve sağlık sisteminin unsurları gibi konulara değinilerek sağlık sistemi ile ilgili genel bir çerçeve çizilmiştir. İkinci kısımda; kalite ve kalitenin tarihsel gelişimi, toplam kalite yönetimi, sağlık kurumlarında kalite iyileştirme araçları, kalite yönetim sistemleri ve standartları, kalite değerlendirme yöntemleri, akreditasyon, müşteri memnuniyeti ile hasta ve çalışan güvenliği gibi konular açıklanmıştır. Kitabın üçüncü ve son kısmında ise; performans kavramı, sağlık kurumlarında performans yönetimi ve performans değerlendirme kavramı, performans değerlendirme yöntemleri, performans değerlendirmede yapılan hatalar ile Dünya ve Türkiye’de kullanılan sağlık alanındaki performansa dayalı ek ödeme sistemleri konuları yer almaktadır.

Öğretim üyemizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.HIZLI ERİŞİM

Deprem Destek Hattı
Deprem Destek Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün