“3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası” AçıklamasıÜlkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihleri arası Halk Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu haftanın amacı halk sağlığı biliminin önemini vurgulamayı, önemli halk sağlığı sorunları hakkında farkındalık yaratmayı, ulusal ve uluslararası çapta halk sağlığı toplulukları arasında işbirliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Halk sağlığı, insanların ve toplulukların sağlığını koruma ve iyileştirme bilimidir. Bu bilim, sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik ederek, hastalık ve yaralanmaları önleyerek,  bulaşıcı hastalıkları tespit ve müdahale ederek ortaya konur.

Koruyucu hekimlik alanında uzmanlaşan Halk Sağlığı Profesyonelleri, öncelikle hasta veya yaralanan bireyleri tedavi etmeye odaklanan klinik profesyonellerin aksine, sağlık olaylarının görülme sıklığı, dağılımı ve etkenleri üzerine araştırmalar yaparak, eğitim programları uygulayarak, politikalar önererek, hizmetleri yöneterek sorunların oluşmasını veya tekrarlanmasını önlemeye çalışır.

Yaklaşık 2 yıldır sürenCOVID-19 pandemisi,  küresel iklim krizinin belirginleşmesi ile ortaya çıkan doğal afetler ve küresel göç halk sağlığı biliminin ne denli önemli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Tüm bu olumsuzluklara karşı etkili bir halk sağlığı yanıtı, yaralanmaları ve hastalıkları önlemek, halk sağlığı hazırlığını geliştirmek ve riski azaltmak için esastır. Kanıta dayalı halk sağlığı etiği, belirsizliğin yönetilmesine, fiziksel, çevresel ve ekonomik sonuçların optimize edilmesine yardımcı olacaktır.

Doç. Dr. Gülay YILMAZEL

Hitit Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Halk Sağlığı Hemşireliği ABD BaşkanıHIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube