Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Üniversitemizden bir diploma ve bir sertifika alabilme fırsatı sağlayan Yan Dal başvuruları, başvuru formu ve transkript ile kayıtlı bulunan fakülte dekanlıklarına veya meslek yüksekokulu müdürlüklerine yapılacaktır. Bir lisans programına kayıtlı öğrencilerin üniversitelerindeki başka bir bölümden bazı dersleri eş zamanlı olarak alıp başarıyla tamamlamalarına imkan veren Yandal Programı uygulaması sonucunda ise, öğrencilerimiz ÇAP’daki gibi diploma değil, bir sertifika alabileceklerdir.

1-Başvuru Koşulları;

a) Başvuru sırasında öğrencinin, Anadal Programı’nda başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve başarı ile tamamlamış olması gerekir.

b) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvuru GANO’su en az 4,00 üzerinden 2,50 olması gerekmektedir. Ayrıca, programa başvurabilmek için anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de yer almalıdır.

c) Herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.

2-Yandal programına başvurular belirlenen tarihte başvuru formu ve transkript ile ilgili Fakülte Dekanlığına/ Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır.

3-Öğrenci, anadal lisans programının en erken 3. en geç 6. döneminin başında başvuru yapabilir.

4-İlgili bölüm tarafından başvurusu uygun görülen öğrencinin kabul işlemi, başvurulan bölümün önerisi üzerine bağlı olduğu Birim Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır. Karar (eklerinin fotokopisi ile birlikte) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Hak kazanan öğrenciler akademik takvimde belirlenen ders kayıt yenileme tarihinden önce, yedekleri ile birlikte ilan edilir.

5-Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere, o bölümlerin belirlemiş olduğu sınavlardan başarılı olma şartı aranır.

6-Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak aynı anda çift anadal programı ile yandal programına kayıt yapılabilir.

7-Yandal öğrencisi statüsünü herhangi bir nedenle yitirmiş olan öğrenciler, yeniden yandal öğrenimi yapmak veya yandal öğrenimine devam etmek üzere başvuramaz.

8-Yandal programına kabul edilen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme günlerinde ya da mazereti Birim Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilenler en geç ders ekle- bırak günlerinde, kayıt yaptırmak zorundadırlar.

Başvuru Formu için tıklayınız.

HIZLI ERİŞİM