Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Misyonumuz insana ve sağlık sorunlarına duyarlı, mesleki etik standartları benimseyen ve sürdüren, eleştirel düşünebilen, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip, sorunları belirleyip çözümler üretebilen, ekip çalışmasına inanan, toplumsal sorumluluğu üstlenmeye hazır ve toplumun değişen sağlık gereksinimlerine yanıt verebilecek mezunlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Vizyonumuz eğitim, araştırma ve uygulamalarıyla uluslararası düzeyde tanınan, izlenen, kaynak gösterilen, eğitim ve öğretim yetkinliği kabul edilen, aynı zamanda ulusal sağlık politikalarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde söz sahibi olan lider ve tercih edilen bir eğitim kurumu olmaktır.

HIZLI ERİŞİM