Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları


Üniversitemizden çift diploma alabilme fırsatı sağlayan Çift Anadal Programı (ÇAP) başvuruları, başvuru formu ve transkript ile kayıtlı bulunan fakülte dekanlıklarına veya meslek yüksekokulu müdürlüklerine yapılacaktır. Üniversitemizde bir lisans programına (anadal) kayıtlı olan öğrencilerimizden ÇAP programına kayıt hakkı kazanarak eğitimlerini sürdürecek olanlar, Üniversitemizin bir başka bölümünde aynı zaman diliminde eğitimlerini sürdürerek, her iki programı da başarıyla tamamlamaları halinde ikinci bir bölümden de lisans diplomasına sahip olabileceklerdir.

1-Başvuru Koşulları;

a) Üniversitenin bir lisans veya ön lisans programına kayıtlı olmak,

b) Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

c) ÇAP’a başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olmak,

d) GANO’su, 4 üzerinden en az 2,75 olmak, e) Lisans anadal diploma programında, en erken üçüncü en geç beşinci yarıyılın başında bulunmak,

f) Anadal ön lisans diploma programda, en erken ikinci en geç üçüncü yarıyılın başında bulunmak,

g) Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20’si içinde bulunmak.

2-ÇAP’a başvurular, akademik takvimde belirtilen tarih aralığında, başvuru formu ve transkript ile ilgili Fakülte Dekanlığına/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne yapılır.

3-Öğrenciler kontenjanlara, GANO sıralamasına göre kabul edilir. GANO’ların eşit olması halinde öğrencinin anadal programına yerleştiği yıla ait ÖSYM’nin belirlediği ilgili puan türündeki başarı sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır.

4-Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak aynı anda çift anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.

5-Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere, o bölümlerin belirlemiş olduğu sınavlardan başarılı olma şartı aranır.

6-Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan çift anadal programlarına Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavını başarmış öğrenciler veya hazırlık sınıfını geçmiş öğrenciler kabul edilir.

7-Yatay geçiş yapan öğrenciler aynı eğitim-öğretim döneminde çift anadal başvurusu yapamaz.

8-Anadal diploma programındaki GANO’su 2,75 ve üzeri olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere, puana sahip olanlar çift anadal programına başvurabilirler.

Başvuru Formu için tıklayınız.

HIZLI ERİŞİM