Genel Bilgiler

Çocuk Gelişimi Bölümünün eğitim süresi 4 yıl olup Türkçe eğitim verilmektedir.

Çocuk Gelişimciler; çocukların tüm gelişim ve beceri alanlarının (Zihinsel/bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal, özbakım) değerlendirilmesi, gelişimlerinin takip edilmesi, çocuğa ve aileye yönelik gelişimi destekleyici programların hazırlanması, ailelere çocuklarının gelişimi, sağlığı ve yetiştirilmesi konularında eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, hastanelerde gelişim takibinin yapılması, bireysel ve grup çalışmalarına yönelik eğitim hedeflerinin belirlenmesi ve eğitim programlarının hazırlanması çalışmaları ile hizmet içi eğitim çalışmalarında, oyuncak tasarımı ve çocuk kitapları konularında danışmanlık ve denetleme çalışmalarında, çeşitli yayın organlarında çocuklara yönelik programların hazırlanması, danışmanlık ve denetleme çalışmalarında, çocuk ve aile ile ilgili kurum ve kuruluşlara proje üretme, yürütme, danışmanlık ve yapılan projelerin gözden geçirilmesi çalışmalarını yürütebilmektedir.

Çocuk Gelişimciler; Sağlık Alanında;

 • Sağlık Bakanlığı Ana ve Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde Çocuk Gelişimcisi olarak.
 • Sağlık Bakanlığı ve üniversitelere bağlı hastanelerde çocuk servislerinde ve hastane okullarında program koordinatörü ve Çocuk Gelişimcisi olarak,

Sosyal Hizmet Alanında;

 • Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuma bağlı
 • İl ve ilçe Müdürlükleri’nde uzman,
 • Çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, bakım ve rehabilitasyon merkezleri, toplum merkezleri, çocuk ve gençlik merkezleri ve aile danışma merkezlerinde kurucu, uzman kadrolarında eğitim koordinatörü ve Çocuk Gelişimcisi olarak,
 • Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve gönüllü kuruluşlar bünyesindeki sokak çocukları, çalışan çocuklar, ihmal ve istismara uğramış çocuklar, sosyal dezavantajlı çocuklar, doğal afetlerden etkilenen çocuklar gibi özel gereksinimi olan çocuklar ve ailelerine yönelik çalışmalarda Çocuk Gelişimcisi veya danışman olarak.
 • Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığımda idareci, eğitim koordinatörü, danışman, uzman ve Çocuk Gelişimcisi olarak;
 • Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatımda idareci, eğitim koordinatörü, danışman, uzman ve Çocuk Gelişimcisi olarak;
 • Başbakanlık Aile Araştırma Kurumumda idareci, eğitim koordinatörü, danışman, uzman ve Çocuk Gelişimcisi olarak.

Eğitim Alanında;

 • Üniversitelerin eğitim kadrolarında akademik personel olarak,
 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü, İlköğretim Genel Müdürlüğü. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünde, Rehberlik Araştırma Merkezlerimde Çocuk Gelişimi Uzmanı olarak.
 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda gerekli formasyon eğitimini tamamlamak koşuluyla; İlköğretim okullarında anasınıfı öğretmeni, Kız meslek liselerimde Çocuk Gelişimcisi ve özel sınıf öğretmeni olarak.

Diğer çalışma alanları;

 • Adalet Bakanlığına bağlı çocuk mahkemelerinde bilirkişi ve danışman, ıslahevlerinde Çocuk Gelişimcisi olarak;
 • UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda proje üreticisi, yürütücüsü ve danışman olarak;
 • Radyo ve televizyonlarda "Aile-çocuk ve gençlik programları" içerikli eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde programcı, prodüktör, danışman ve uzman olarak:
 • Çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde yapımcı, yazar, danışman ve denetimci olarak;
 • Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında yazar, uzman, danışman, redaktör, editör olarak;
 • Eğitsel oyuncak üretiminde tasarımcı, danışman ve denetimci olarak görev yapmaktadırlar.

HIZLI ERİŞİM