Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili gençler,

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü, kapılarını 2016 yılında siz gençlere açmıştır. Akademik bir kurum olarak, daha iyiye ve daha ileriye ilkesini benimsemiş Hitit Üniversitesinin bir ferdi olarak, Çocuk Gelişimi Bölümünü daha iyi bir geleceğe taşımanın istek ve kararlılığı içindeyiz. Sağlam temeller üzerine bina edildiğini düşündüğüm Çocuk Gelişimi Bölümünün, ulusal ve uluslararası platformlarda tanınırlığını ve yetkinliğini arttırmak, yaşam boyu, herkese eğitim ilkelerini benimseyerek, interdisipliner ve transdisipliner modellere dayalı, öğrenci merkezli eğitim-öğretim programları ile bugünün ve geleceğin Çocuk Gelişimcilerini yetiştirmeyi başaracağına gönülden inanıyorum.

Bölümümüzü severek gelen öğrencilerimize hoşgeldiniz diyor, başarılar diliyorum.

 

Sevgi ve saygılarımla

Doç. Dr. Ayhan BABAROĞLU

Hitit Üniv. Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı

HIZLI ERİŞİM